Ảnh minh họa/internet

Ảnh minh họa/internet

GD&TĐ - Văn bản về việc thực hiện dạy học môn Toán cấp trung học năm học 2019-2020 của Sở GD&ĐT Bến Tre có nhiệm vụ triển khai mở rộng câu lạc bộ dạy học Toán bằng tiếng Anh tại một số trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường có cán bộ, giáo viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng phương pháp dạy Toán và Khoa học tự nhiên, Tin học bằng tiếng Anh và các trường đã tham gia câu lạc bộ dạy Toán bằng tiếng Anh năm học 2018-2019 xây dựng kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ dạy học Toán - Khoa học Tự nhiên bằng tiếng Anh trong năm học 2019-2020 và gửi về Sở GD&ĐT để phê duyệt.

Cùng với đó, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về mục đích, ý nghĩa của câu lạc bộ.

Sở GD&ĐT giao trường THPT Nguyễn Đình Chiểu chủ trì, phối hợp với các trường cùng xây dựng, thống nhất nội quy hoạt động của các câu lạc bộ trong năm học 2019-2020 và tổ chức hoạt động dạy học theo nghiên cứu bài học theo từng chủ đề; báo cáo về Sở kết quả hoạt động của các câu lạc bộ.

Các trường được phân công thực hiện chủ đề dạy học, khi đến lượt tổ chức hoạt động dạy học Toán bằng tiếng Anh, tổ chức thực hiện trao đổi nội dung tiết dạy với các câu lạc bộ trường khác theo nghiên cứu bài học bằng cách gửi bài soạn cần góp ý qua Classroom và có nhiệm vụ gửi giấy mời các trường khác tham gia hoạt động của câu lạc bộ.

Kinh phí thực hiện: Sử dụng kinh phí chi thường xuyên của đơn vị được giao hàng năm (đưa nội dung chi vào quy chế chi tiêu nội bộ). Hoặc đơn vị xây dựng kế hoạch vận động tài trợ theo qui định tại công văn số 291/HD-UBND của UBND tỉnh. Đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham dự câu lạc bộ chịu trách nhiệm chi trả công tác phí theo quy định hiện hành.

Theo Hải Bình (giaoducthoidai.vn)