Trung tâm phát triển Du lịch GFC là một trong những đơn vị phát triển hàng đầu về lĩnh vực Du lịch, và đặc biệt phát triển trong hoạt động kết nối giữa các Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đào tạo ngành Hướng dẫn Du lịch chất lượng cao gắn với việc làm tại các Tập đoàn, công ty Du lịch cao cấp ở Việt Nam. Trung tâm là cầu nối giữa các đơn vị đào tạo và các Tập đoàn, Công ty, các Khu du lịch cao cấp phối hợp với nhau trong công tác đào tạo, thực tập, thực tế, trải nghiệm và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trong công việc, các đơn vị tuyển dụng mong muốn cử đội ngũ chuyên gia tham gia trực tiếp cùng Nhà trường trong quá trình đào tạo, cho học viên trải nghiệm thực tế thực tập tại các Resort, các Khu du lịch cao cấp  trong quá trình học tập để ngay khi tốt nghiệp học viên đã trở thành những nhân lực ngành Du lịch giỏi chuyên môn, thạo ngoại ngữ…và được giới thiệu việc làm ngay sau khi tốt nghiệp
Fanpage: https://facebook.com/TrungTamPhatTrie...
Hotline: 0972.846.586