Sunday 05-07-2020 Trang thông tin điện tử hướng nghiệp giới trẻ

Góc Chia sẻ -Trao đổi kinh nghiệm

An Giang yêu cầu trường học thường xuyên kiểm tra hệ thống điện

Sở GD&ĐT An Giang yêu cầu các cơ sở giáo dục phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, khảo sát việc sử dụng an toàn hệ thống điện, nước, trang thiết bị, đồ dùng dạy học…

Hướng nghiệp tương lai: Hài hòa giữa năng lực và nhu cầu

Chương trình GDPT mới được xây dựng trên quan điểm giáo dục con người toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mỹ, “Học đi đôi với hành”, “Lý luận gắn liền với thực tiễn”.

Mô hình “Trường học – Công viên – Trải nghiệm": Những hiệu quả tích cực

Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông mới là giáo dục con người toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mĩ.