Sunday 05-07-2020 Trang thông tin điện tử hướng nghiệp giới trẻ

Thương hiệu hội nhập

Doanh nghiệp nội dẫn dắt cuộc chơi bán lẻ năm 2019

Một loạt thương vụ M&A ở mảng bán lẻ đã diễn ra trong năm 2019, nhưng khác mọi năm, nhân tố dẫn dắt là các doanh nghiệp nội.

WeWork vẫn tiếp tục mở rộng ở Việt Nam

Dù công ty mẹ vừa trải qua hai tháng "bão tố" chưa lâu, WeWork tuyên bố tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.